divendres, 29 de juliol de 2011

El "Castellet"

Restes d´una de les torres del castellet utilitzada fins temps recent per a cremar restolls agrícoles.

El castell d´Alfandech o conegut popularment com el "castellet" és d´origen àrab i es troba enclavat a la part més alta i antiga del poble. Aquest castell no té res a veure amb el castell de Castro ja que aquest últim era del llogaret de Castro despoblat a l´expulsió dels moriscos i annexat al poble d´Alfandech (Alfondeguilla). Del "castellet", ja pocs vestigis queden sóls dos torres completament en runa i un conjunt de paretons que fins a anys recent s´utilitzaven com a cremadors de poda agrícola! Actualment l´estat d´abandó s´ha incrementat després d´haver estat abandonats els bancals del mateix, i actualment l´herba s´ha fet amb tot el recinte. També cal resaltar que el nom del castellet naix també per l´escassa dimensió d´aquest ja que de tots els antic pobles que formen l´actual terme d´Alfondeguilla aquest mateix era el més menut i d´escassa importància, encara que qui diria que seria el que es salvaria després de l´expulsió i tornaria a repoblar-se!


Mur del antic castellet i a la part esquerra la torre coneguda popularment com "el Piló".

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada