dijous, 27 d’agost de 2009

Nou apartat del blog: La denúnciaFotografíes del corral de Castro any 2007 actualment está enfonsant-se.

Aquest blog s´obri a tots tant del poble com forasters per a que expresseu les vostres queixes i que desde açí intentarém dedicar-li una entrada a cada petició. Grácies.

Jo particularment tinc una queixa i començe: L´altre día els meus amics i jo s´ens en va ocurrir anar a sopar al corral de Castro si a sopar. Per a la nostra sorpresa ens vam trobar que una de les bigues de fusta de la teulada ha cedit i en la paret s´han obert grietes i un gran forat, desde açí sense demanar responsabilitat a ningú, faig constáncia del que els nostres ulls han vist i mos agradaría que s´intentara reposar la biga i acondicionar aquest corral, ja que crec jo que a molts excursionistes que es dirigeixen cap al castell de Castro el podríen utilitzar perfectament de refugi al igual que els habitants d´Alfondeguilla. Antes de que no tinga solució.

1 comentari: